Úvod   Projekty v Africe   Patronství školáků

Staňte se patronem/patronkou
školáka/školačky v Africe

patronstviV Africe žije mnoho dětí, které nemají přístup ke vzdělání. Chudoba je hlavní příčinou toho, že mnoho dětí nechodí pravidelně do školy a nezíská ani základní vzdělání. Cílem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání dětem a mladým lidem, jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit výdaje spojené se školní docházkou a umožnit jim rozvíjet jejich schopnosti. Pomoc je organizována v partnerství s konkrétními školami nebo místními organizacemi.

Důvody, proč se stát patronem/patronkou

  • Právo na vzdělání je jedno ze základních práv člověka.
  • Když darujete vzdělání, obdarovaný získá šanci stát se soběstačným a zodpovědným členem společnosti.
  • Patron nebo patronka je osoba, která určitým způsobem chrání a podporuje jiného člověka. V tomto případě jde o finanční pomoc, jež si klade za cíl udržet chlapce a dívky z chudých komunit v rozvojových zemích Afriky co nejdéle ve školní lavici a pomoci jim realizovat jejich ambice, sny a talent.
  • Jako patron/patronka víte, komu a jak pomáháte a můžete až do ukončení určitého stupně vzdělání ohodnotit, zda Vaše pomoc měla smysl.
  • Do patronství můžete zapojit někoho dalšího z Vašeho okolí. Patrony se mohou stát například i kolegové z práce, spolužáci ze školy, příbuzní či přátelé.
  • Můžete důvěřovat našim zkušenostem. Humanitas Afrika organizuje tento projekt již více než deset let a naši pracovníci mají bohaté zkušenosti se sociální prací v místních komunitách. Díky nim jsme pomohli stovkám dětí ve třech různých zemích (zde si můžete pro představu přečíst 5 příběhů úspěšného patronství).