Ghana

ci-ashifly-s-rodinou5_1335899071.jpgV Ghaně jsou naše projekty situovány do chudých venkovských oblastí ve východním a centrálním regionu.

Děti, které podporujeme, pocházejí z několika komunit a docházejí do místních většinou státních základních škol.

Povinná školní docházka trvá v Ghaně devět let.

Primární cyklus (Primary School) - 6 let
Nižší stupeň střední školy (Junior High School)- 3 roky

Na závěr základní školní docházky děti skládají závěrečné zkoušku BECE (Basic Education Certificate Examination), a po jejím složení obdrží certifikát, který jim otevře cestu k dalšímu vzdělávání nebo na místní trh práce.

Studenti, kteří úspěšně složili závěrečnou zkoušku BECE, mohou pokračovat na střední školu (Senior Secondary School), která je na 3 roky. V posledním roce pak opět absolvují závěrečnou zkoušku a obdrží certifikát. Více o našem stipendijním programu pro středoškoláky (a vysokoškoláky) naleznete zde.

Úředním jazykem je v této zemi angličtina, proto se jí žáci učí zvládat již od předškolního věku. Děti na venkově však mluví především svými domorodými jazyky a anglicky jsou schopny se domluvit až v posledních ročnících základní školní docházky. Povinným předmětem je také dominantní místní jazyk dané oblasti.

Co podporujeme:

  • materiální pomoc: školní pomůcky od psacích potřeb po obuv a uniformu
  • zdravotní pojištění
  • v projektu v Akim Achiase také stravování

Partnerské organizace:
Afrika Women Organisation of Obom
Queenn Hawa Foundation (škola v Akim Achiase)

Prohlédněte si aktuální fotogalerie!

Předávání školních pomůcek před začátkem školního roku 2011/2012 v Obomu.

Fotografie ze stacionáře ve vsi Akim Oserase a znovuotevření školy v Akim Achiase v roce 2010.