Úvod   Projekty v Africe   Stipendijní program

Studium na střední škole v Ghaně

Dětem podporovaným v rámci našeho programu, které jsou přijaty na střední školu, poskytujeme stipendium, jež pokrývá zejména školné.

Výše školného je uhrazena poté, co Humanitas Afrika obdrží kopii závěrečného vysvědčení Basic Education Certificate Examination a přijímací formulář školy s předpisem školného na následující trimestr. Humanitas Afrika studentům kromě školného hradí náklady na ubytování, cestovné a kapesné.

Střední školy v Ghaně jsou zaměřeny v prvé řadě na všeobecné vzdělání. To znamená, že mezi povinné předměty patří matematika, angličtina, integrované vědy, základy společenských věd, tělesná výchova, ICT, náboženská a morální výchova. Studenti si dále volí zaměření kurzu, který budou po celé čtyři roky absolvovat. Patří mezi ně Home Economics (stravování a hospodaření), Agriculture (zemědělství), General Arts (obecný humanitní směr), Business (obchodní zaměření).

Prohledněte si fotogalerii ze setkání s našimi středoškolskými studenty v Ghaně.