Úvod   Projekty v ČR   Akce pro školy   Projekt Okno do Afriky...

Jako reakci na nedůvěru vůči přistěhovalcům z chudých zemí Afriky, která se v současné době zvyšuje v české společnosti a pramení zejména ze zažitých předsudků a neznalosti odlišného kulturního prostředí, nabízí Humanitas Afrika, o.p.s. ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 žákům základních škol 10 vzdělávacích workshopů. Interaktivní dílny seznamují děti s životem v rozvojových zemích, přibližují africkou kulturu a zprostředkují setkání s Afričany žijícími v Praze. Jejich cílem je vzájemné poznávání a rozvoj porozumění. Program poskytuje žákům nové informace o Africe s cílem vzbudit další zájem o tento kontinent.

Cílem projektu je poskytnout více informací o africkém regionu, odstranit zažité předsudky, napomoci ke zlepšení vnímání Afričanů, zkvalitnit vzájemné soužití a obohatit dialog kultur.

Humanitas Afrika vycházela při tvorbě učebního modulu ze své dlouholeté pedagogické zkušenosti, kterou získala díky svému působení na mnoha českých školách.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Reg.č. projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000060

Prioritní osa OP PPR: Prioritní osa 4: Vzdělávání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti

Specifický cíl OP PPR 4.2: Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

logolink-op-ppr_1485179764.jpg

Víte-li o škole, která má o účast na tomto projektu zájem, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: kurzy@humanitasafrika.cz nebo tel. č. 774 662 130.  Rádi Vám poskytneme bližší informace.

* Průběh projektu - Školní rok 2016/2017

* Průběh projektu - Školní rok 2017/2018

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

* Prohledněte si naše lektory a lektorky

* Prohledněte si naši nabídku workshopů

Projekt Okno do Afriky 2016 (MŠMT)

Projekt Okno do Afriky 2016-18 (OPPPR)