Úvod   Projekty v ČR   Akce pro školy   Projekt Okno do Afriky 2016...

Projekt OKNO DO AFRIKY NA ŠKOLÁCH 2016 (středočeský kraj)

V červenci až prosinci 2016 probíhal ve Středočeském kraji projekt Okno do Afriky na školách, který realizovala organizace Humanitas Afrika o.p.s. Do projektu se zapojilo 111 žáků z MŠ a ZŠ Hnízdo v Uněticích, žáci sedmých ročník ze ZŠ Úvaly a Gymnázium Dobříš. Na jednotlivých školách probíhaly netradiční  workshopy, které žáky interaktivní formou seznamovaly se životem v Africe, africkým tancem a hudbou, africkou kuchyní a západoafrickým výtvarným uměním Adinkra. Workshopy byly vedeny zkušenými africkými a českými lektory.

Součástí projektu bylo vytvoření publikace s názvem “Proleťte se s námi do Afriky”.  Publikace obsahuje aktuální témata týkající se rozvojových zemí Afriky a je zamýšlena jako inspirace pro učitele usnadňující jim obohacení jednotlivých hodin o aktuální africká témata. Součástí publikace jsou pracovní listy, které učitelé mohou využít ve své výuce. Publikace je volně ke stažení zde.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy na rok 2016

Pro více informace, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: kurzy@humanitasafrika.cz nebo tel. č. 774 662 130.  Rádi Vám poskytneme bližší informace.

TENTO PROJEKT JE UKONČEN

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

* Prohledněte si naše lektory a lektorky

* Prohledněte si naši nabídku workshopů