Úvod   Jak pomoci   Finanční podpora

Jak můžete pomoci?

1) Staňte se patronem školáka

Můžete se stát patronem/patronkou školáka nebo školačky v Ghaně nebo Keni a podporovat jej na cestě k dosažení základního či středoškolského vzdělání. Budete pravidelně dostávat vysvědčení a dopisy a na dálku sledovat jeho/její pokrok.  Patronstvím darujete vzdělání a tím i svobodu a lepší budoucnost.

Více informací

Databáze čekajících dětí

Transparentní účty na podporu vzdělávání dětí:

- u Raiffeisenbank 1161571001/5500

- u Fio banka 30307070 / 2010

2) Podpořte konkrétní projekty přispěním na konto veřejné sbírky

Líbí se Vám naše pomoc dětem v Ghaně a Keni a chtěli-byste přispět jednorázově podle Vašich možností? Můžete tak učinit na naše sbírkové konto s uvedení příslušného variabilního symbolu. Váš příspěvek bude využit na vzdělávací projekty v těchto zemích anonymně (bez zajištění kontaktu mezi sponzorem a dítětem).

Transparentní účet: 444664/2010 u Fio banka

Ghana 444, Kenya 555

5000 Kč/10 000 Kč - zakoupí šicí/pletací stroj

10 000 Kč - zajistí provozní náklady šicí dílny ve vesnici Obom na 1 měsíc (plat dvou učitelů, elektřina, údržba strojů)

15 000 Kč - zakoupí startovní vybavení pro jednoho studenta, který dokončil vzdělání a chce začít podnikat (např. nákup šicího stroje nebo nářadí plus malý kapitál do začátku)

3) Darujte vybavení

V současné době poptáváme 2 stolní počítače a laptop pro Africké informační centrum a knihovnu v Praze, a dataprojektor pro terénní kancelář v Ghaně.