Úvod   Projekty v Africe   Projekty na podporu žen

Projekty na podporu dívek a žen

Rozvoj místních komunit podporujeme prostřednictvím projektů, jejichž cílem je zlepšit sociální a ekonomické postavení místních žen.

Spolupráce s ženskými skupinami

Takový projekt v současné době realizujeme ve spolupráci se sdružením Afrika Women Association of Obom v distriktu Ga-East v Ghaně. Díky této spolupráci zde vzniklo komunitní centrum, kde probíhají učňovské kurzy pro švadleny a krejčí a pravidelná setkání ženské skupiny.

ghana2010-360_1335944749.jpgKurzy pro švadleny a krejčí navazují na program podpory místních školáků. Mohou se do nich zapsat dívky i chlapci, kteří mají zájem se oboru vyučit. V Ghaně je takové vyučení neformální, trvá tři roky a probíhá pod vedením mistrové/mistra. Naše organizace pomohla vybudováním a vybavením centra, kde se dílna nachází a dále financuje její provoz.

Řada místních žen je zapojena do programu mikrofinancování podle modelu tzv. venkovské banky. Vedle možnosti spoření mohou ženy žádat o poskytnutí drobné půjčky, jejíž smyslem je rozvíjet výdělečnou činnost, která vede k zajištění zdroje obživy pro místní rodiny. Ženy půjčky používají na nákup zásob pro prodej zboží na trhu, zpracování a prodej zemědělských produktů, stavbu prodejního místa nebo prostoru pro sklad, založení kadeřnického salonu, pečení chleba apod.

Prohlédněte si fotogalerii ze setkání sdružení žen z okrsku Obom.

Vzdělávání

V letech 2007-2008 jsme na dvou odborných školách v hlavním městě Burkiny Faso Ouagadougou realizovali projekt Bon Départ. V rámci intenzivních kurzů jsme vyškolili bezmála 100 místních mladých žen pro administrativní práce. Dívky, které se do těchto kurzů přihlásily, neměly dokončené vzdělání a mnoho z nich se nacházelo v tíživé sociální situaci.

Díky rekvalifikaci získaly především základní počítačovou gramotnost a další vědomosti a dovednosti potřebné pro administrativní činnost, vyžadované na místním pracovním trhu. Řada z nich si posléze našla zaměstnání např. v malém podniku, ve státní správě, ve škole nebo v neziskovém sektoru. Projekt byl finančně podpořen z rakousko-českého programu Regional Partnership Programme, který byl ukončen. V současné době hledáme pro tento projekt sponzory.

Prohlédněte si fotogalerii a video: