Úvod   O nás   Ukončené prokjekty   Kafé Afrika

!!! Provoz Kafé Afrika byl definitivně ukončen v roce 2016.

Kavárna Afrika

Tréninková kavárna pro pracovní integraci afrických imigrantů a azylantů

V červenci 2013 občanské sdružení Humanitas Afrika otevřelo ve Vojtěšské ulici v Praze tréninkové pracoviště kavárny Kafé Afrika. Cílem projektu je vytvořit pracovní místa pro imigranty a azylanty z afrických zemí, kteří jsou znevýhodněni při hledání zaměstnání z důvodu absence předchozí pracovní zkušenosti na místním trhu práce, neuznáním vzdělání ze země původu, nedostatečné znalosti českého jazyka, diskriminace a předsudků ze strany zaměstnavatelů. Vzhledem k tomuto znevýhodnění se nachází v bludném kruhu, jehož důsledkem je jejich vyčlenění nejen v rámci trhu práce, ale i české společnosti.

Kavárna s restaurací prezentuje africkou kulturu a gastronomii a afričtí imigranti a azylanti zde pracují jako číšníci a servírky nebo pomocníci v kuchyni.

Pracovně tréninkový program

Jednou z klíčových aktivit projektu je příprava a realizace pracovně tréninkového programu, během něhož tato cílová skupina získá dovednosti vedoucí k uplatnění se na trhu práce a udržení pracovního místa. Mezi další neméně důležité aktivity, které jsou součástí přípravy účastníků projektu, budou jazykové kurzy a workshopy měkkých dovedností.

Projekt počítá s vytvořením 6 tréninkových pracovních míst a se zaměstnáním a vyškolením celkem 18 osob, vždy během období 6 měsíců. Každý účastník projektu, který úspěšně projde tréninkovým programem, obdrží certifikát osvědčující délku praxe a zvládnutí specifických pracovních dovedností.

Kavárna funguje jako sociální firma a zisky z podnikání jsou znovu reinvestovány do udržitelnosti tréninkového programu.

Adresa:

Kafé Afrika
Vojtěšská 241/9
110 00 Praha 1

Projekt Kavárna Afrika – tréninková kavárna pro pracovní integraci afrických imigrantů a azylantů byl podpořen z prostředků Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

3_loga_velikost_100_1403523503.jpg

Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti